ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
7
13
20
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
33
36
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
49
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...