ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาโกวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
15
19
34
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
8
1
9
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
45
39
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
58
118
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...