ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
15
4
19
1
รวม อบ.
26
14
40
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
4
10
14
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
56
63
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
77
159
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...