ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
4
5
9
2
ป.1
1
1
2
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
17
12
29
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
17
38
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...