ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
16
19
35
2
รวม อบ.
22
30
52
3
ป.1
37
29
66
3
ป.2
38
33
71
3
ป.3
47
45
92
3
ป.4
52
43
95
3
ป.5
49
49
98
3
ป.6
52
48
100
3
รวมประถม
275
247
522
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
297
277
574
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...