ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
1
6
7
1
รวม อบ.
14
13
27
3
ป.1
6
4
10
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
45
43
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
56
115
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...