ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
7
10
17
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
28
35
63
6
ม.1
6
2
8
1
ม.2
4
8
12
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
18
13
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
58
111
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...