ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
3
3
1
รวม อบ.
0
3
3
1
ป.1
0
1
1
1
ป.2
0
1
1
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
10
10
20
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10
13
23
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...