ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
19
19
38
2
รวม อบ.
28
30
58
3
ป.1
16
11
27
2
ป.2
21
11
32
2
ป.3
16
12
28
2
ป.4
15
21
36
2
ป.5
25
19
44
2
ป.6
15
19
34
2
รวมประถม
108
93
201
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
123
259
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...