ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
14
16
30
2
ป.1
10
14
24
1
ป.2
9
15
24
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
12
4
16
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
4
10
14
1
รวมประถม
50
55
105
6
ม.1
3
8
11
1
ม.2
6
1
7
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
14
13
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
84
162
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...