ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
15
17
32
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
12
4
16
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
47
39
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
56
118
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...