ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
8
10
18
2
ป.1
2
7
9
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
21
23
44
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
3
0
3
1
รวมมัธยมต้น
13
6
19
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
39
81
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...