ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
12
24
1
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
15
14
29
1
รวม อบ.
38
32
70
3
ป.1
15
11
26
1
ป.2
24
12
36
2
ป.3
11
11
22
1
ป.4
25
10
35
2
ป.5
21
20
41
2
ป.6
15
17
32
2
รวมประถม
111
81
192
10
ม.1
17
9
26
1
ม.2
17
12
29
1
ม.3
15
7
22
1
รวมมัธยมต้น
49
28
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
198
141
339
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...