ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
6
15
21
1
รวม อบ.
9
19
28
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
58
43
101
6
ม.1
12
7
19
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
32
25
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
87
186
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...