ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
13
4
17
1
รวม อบ.
18
15
33
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
3
10
13
1
รวมประถม
39
50
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
65
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...