ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
17
16
33
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
37
39
76
6
ม.1
6
7
13
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
10
3
13
1
รวมมัธยมต้น
20
13
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
68
142
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...