ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
10
17
27
1
รวม อบ.
18
22
40
2
ป.1
14
15
29
2
ป.2
10
18
28
1
ป.3
13
15
28
1
ป.4
20
20
40
2
ป.5
15
17
32
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
83
100
183
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
122
223
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...