ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
17
21
38
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
52
46
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
67
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...