ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
12
3
15
1
รวม อบ.
18
7
25
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
12
4
16
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
2
8
10
1
รวมประถม
44
41
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
48
110
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...