ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนามลวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
18
14
32
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
3
9
12
1
รวมประถม
48
52
100
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
27
22
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
88
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...