ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวขวาวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
12
12
24
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
39
44
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
55
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...