ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
18
28
1
อบ.3
24
14
38
2
รวม อบ.
34
32
66
3
ป.1
14
12
26
2
ป.2
19
22
41
2
ป.3
6
7
13
1
ป.4
22
12
34
2
ป.5
19
14
33
2
ป.6
14
15
29
2
รวมประถม
94
82
176
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
114
242
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...