ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
6
7
13
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
31
17
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
24
61
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...