ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
11
5
16
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
5
1
6
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
42
36
78
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
7
7
14
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
21
18
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
59
133
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...