ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
4
4
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
5
7
12
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
1
10
11
1
รวมประถม
30
40
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
47
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...