ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
2
12
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
22
9
31
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
10
0
10
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
7
15
22
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
39
36
75
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
10
4
14
1
ม.3
6
1
7
1
รวมมัธยมต้น
25
11
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
56
142
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...