ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
10
1
11
1
รวม อบ.
16
7
23
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
4
11
15
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
6
12
18
1
รวมประถม
41
47
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
54
111
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...