ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
24
18
42
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
14
4
18
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
61
48
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
66
151
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...