ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
1
7
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
8
6
14
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
30
36
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
42
80
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...