ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
2
2
4
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
9
10
19
4
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9
10
19
4
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...