ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
37
30
67
6
ม.1
15
4
19
1
ม.2
12
7
19
1
ม.3
2
6
8
1
รวมมัธยมต้น
29
17
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
57
134
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...