ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
3
3
6
2
ป.1
2
0
2
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
0
1
1
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
1
1
1
รวมประถม
7
8
15
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10
11
21
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...