ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
40
40
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
51
103
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...