ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
7
7
14
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
13
8
21
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
43
35
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
42
92
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...