ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
13
10
23
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
3
9
12
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
46
43
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
53
112
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...