ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
6
10
16
1
ป.2
6
12
18
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
49
54
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
54
103
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...