ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาคูณวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
4
3
7
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
23
19
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
22
49
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...