ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
23
13
36
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
52
30
82
6
ม.1
8
7
15
1
ม.2
12
8
20
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
24
18
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
61
160
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...