ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิงห์สะอาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
14
18
32
2
ป.1
4
9
13
1
ป.2
3
13
16
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
6
12
18
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
34
60
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
78
126
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...