ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
5
4
9
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
0
0
0
0
ป.3
2
3
5
1
ป.4
1
0
1
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
12
8
20
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17
12
29
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...