ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
17
11
28
1
รวม อบ.
25
20
45
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
12
6
18
1
ป.4
17
13
30
1
ป.5
16
10
26
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
82
59
141
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
79
186
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...