ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
11
2
13
1
รวม อบ.
15
6
21
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
36
46
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
52
103
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...