ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนด่านใต้วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
5
18
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
19
7
26
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
15
5
20
1
ป.3
15
7
22
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
66
41
107
6
ม.1
15
6
21
1
ม.2
9
4
13
1
ม.3
4
9
13
1
รวมมัธยมต้น
28
19
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
67
180
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...