ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
11
3
14
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
48
40
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
51
113
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...