ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
15
15
30
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
12
12
24
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
7
13
20
1
รวมประถม
62
55
117
6
ม.1
16
8
24
1
ม.2
4
5
9
1
ม.3
16
4
20
1
รวมมัธยมต้น
36
17
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
87
200
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...