ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
4
11
15
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
32
28
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
39
75
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...