ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
6
14
20
1
รวม อบ.
13
24
37
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
54
57
111
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
2
2
4
1
ม.3
2
1
3
1
รวมมัธยมต้น
12
12
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
93
172
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...