ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดแห่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
4
20
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
21
7
28
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
15
10
25
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
49
36
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
43
113
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...