ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่านาจานวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
20
8
28
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
48
37
85
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
30
19
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
64
162
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...