ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
5
12
17
1
รวม อบ.
9
22
31
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
10
1
11
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
14
2
16
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
53
26
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
48
110
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...